Czy muszę mieć konto walutowe, żeby wymienić pieniądze w kantorze internetowym?

notowania kursów walut na tablicy elektronicznej

Co do zasady wymiana waluty na platformach pełniących funkcję kantorów internetowych (jak na przykład http://www.dobrykantor.pl) odbywa się za pośrednictwem rachunków bankowych. Ponieważ usługa ta odbywa się w całości bezgotówkowo, jest tańsza i szybsza od wymiany w tradycyjnym stacjonarnym punkcie wymiany.

Biorąc to pod uwagę, musimy mieć świadomość, że do wykonania takiej transakcji są potrzebna dwa konta – jedno w złotych polskich, drugie w walucie, jaką chcemy kupić bądź sprzedać.

Jednak konto walutowe niekoniecznie musi należeć do nas. Do wymiany możemy podać bezpośrednio konto osoby, której chcemy przekazać środki lub, która ma je przekazać nam.

W większości platform wymiany online możemy wprowadzić dodatkowego odbiorcę i przypisać mu właściwy numer rachunku. Musimy tylko pamiętać, żeby wcześniej zdobyć wszystkie potrzebne informacje.

Jeśli nasz odbiorca ma konto w kraju, którego banki należą do międzynarodowego systemu IBAN, będziemy potrzebować jego numeru rachunku właśnie w tym formacie, tak zwanego numeru SWIFT banku, do którego mają trafić środki i danych adresowych odbiorcy (imię, nazwisko, adres).

W przypadku, jeśli nasz przekaz będzie wędrował na przykład do USA lub Japonii, czyli krajów, które działają w nieco innym formacie bankowym, powinniśmy zdobyć dodatkowe informacje (zazwyczaj wymagane dane są wymienione w internetowym formularzu dodania nowego numeru rachunku), jak sortcode, czyli numer kierunkowy banku, czy jego dokładna nazwa i adres.

Zazwyczaj taka forma przekazania środków jest dużo tańsza niż tradycyjny przekaz bankowy – opłaty nie są uzależnione od wysokości wysyłanej kwoty i nie powinny przekraczać 10 złotych.

Należy przy tym pamiętać, że tego typu operacje są wykonywane w opcji kosztowej SHA (od angielskiego „share”), gdzie opłaty są dzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę i jeśli wystąpią jakieś po stronie odbiorcy, to ich kwota zostanie odliczona od wartości przelewu.

Czas trwania przelewu zależy oczywiście od kraju, do którego wysyłamy środki i mieści się pomiędzy jednym a trzema dniami roboczymi.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chcemy, żeby ktoś przekazał pieniądze nam, z tą różnicą, że to my przekazujemy informacje nadawcy o numerze konta należącym do kantoru internetowego (te dane można bez problemu znaleźć na stronach internetowych kantoru lub uzyskać kontaktując się z obsługą).

W momencie, kiedy środki zostaną zaksięgowane na kontach kantoru, otrzymamy stosowne powiadomienie e-mail lub SMS i pojawią się one w naszym portfelu, gdzie będziemy mogli dokonać wymiany i przekazania ich na nasz rachunek złotowy.

Czasy księgowań są podobne jak w przypadku przelewów wysyłanych. Kantor nie pobiera dodatkowych opłat za przyjęcie przelewu, ale mogą wystąpić opłaty bankowe, jeśli nadawca zaznaczy, że za przelew płaci odbiorca.